Komunikaty i obwieszczenia
Otwarty konkurs ofert p.n. "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2021 r. (14 stycznia 2021)
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert p.n. "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2021 r.

Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

Na realizację konkursu przeznaczono 3 000 000 zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi do dnia 22 stycznia 2020 r.
Pliki do pobrania: