Komunikaty i obwieszczenia
Komunikat dotyczący podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych powiatu przez domy pomocy społecznej w 2019 r. (8 października 2019)
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie podziału dotacji z rezerwy celowej w części 83 poz. 25 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu wykonywanych przez domy pomocy społecznej informuję, że w dniu 2 października br. decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.306.2019 zostały wprowadzone zmiany wysokości dotacji celowych na 2019 r. przekazanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430). Szczegółowe informację o zmianach zawarte są w załączniku umieszczonym w pliku do pobrania.

O zmianach wynikających z decyzji Wydziału Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi powiadomi odrębnym pismem wskazane w decyzji powiaty.

W zakresie zadań dotyczących remontów, wyposażenia oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych, których nazwy zostały ujęte w zamieszczonym załączniku konieczne jest zawarcie umowy o przekazaniu dotacji pomiędzy Wojewodą Łódzkim a jednostką samorządu. Umowy te zostaną przekazane do podpisu samorządom w najbliższym możliwym terminie.

W sprawach indywidualnych telefony do kontaktu:

Krzysztof Cieślak, Romuald Kolasa - tel. 42 664 10 93;
Sebastian Rakowski – tel. 42 664 20 69.
Pliki do pobrania:
Handel ludźmi