Komunikaty i obwieszczenia
miesiąc:
21 października 2020
  Program "Wspieraj Seniora"
19 października 2020
  Komunikat dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub zlecających prowadzenie środowiskowych domów samopomocy w sprawie składania wniosków o zwiększenie dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w trybie przewidzianym w art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
12 października 2020
  Rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej dotyczące postępowania związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
7 października 2020
  Zaproszenie dla pracowników socjalnych w jednostkach pomocy społecznej i pracowników powiatowych urzędów pracy województwa łódzkiego do udziału w jednym z dwóch jednodniowych szkoleń zdalnych pt. „Rozwiązywanie problemów wynikających z różnic międzykulturowych”, które odbędą się w dniach 26-27 października 2020 r.
Handel ludźmi