Komunikaty i obwieszczenia
miesiąc:
29 października 2019
  Program Współpracy Wojewody Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej na 2020 r.
21 października 2019
  "Uwaga! Zmiana stanowiska w sprawie egzaminu ustnego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - Komunikat Konsultanta Krajowego."
8 października 2019
  Komunikat dotyczący podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych powiatu przez domy pomocy społecznej w 2019 r.
4 października 2019
  WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
3 października 2019
  Komunikat dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub zlecających prowadzenie środowiskowych domów samopomocy w sprawie składania wniosków o zwiększenie dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w trybie przewidzianym w art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.