Komunikaty i obwieszczenia
miesiąc:
14 stycznia 2021
  Otwarty konkurs ofert p.n. "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2021 r.
14 stycznia 2021
  Nowe instrukcje MRiPS dotyczące organizacji placówek zapewniających schronienie oraz organizacji prac Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
7 stycznia 2021
  Program wieloletni „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2019-2023” - wnioski o dotacje na rok 2021.
7 stycznia 2021
  Komunikat o zmianie resortowego Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 dla organizacji pozarządowych.