Komunikaty i obwieszczenia
miesiąc:
2 czerwca 2020
  Komunikat dotyczący wniosków o nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2020 r.
1 czerwca 2020
  Komunikat o wynikach naboru wniosków na środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w ramach dwóch resortowych Programów:
Handel ludźmi