Aktualności
miesiąc:
31 grudnia 2020
KOMUNIKAT DLA JST REALIZUJĄCYCH ZADANIE W RAMACH EDYCJI 2020 PROGRAMU SENIOR+ W OPARCIU O ZAWARTE Z WOJEWODĄ ŁÓDZKIM UMOWY. SPRAWOZDANIA Z TRWAŁOŚCI REALIZACJI ZADAŃ ...
30 grudnia 2020
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi uprzejmie informuje, że Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego opublikował informację o planowanym naborze wniosków w ramach Instrumentu ...
21 grudnia 2020
Niniejszym zamieszczamy wzory umów dla Beneficjentów Programu Maluch + 2021 moduł 1a i 1b, którzy będą w 2021 roku tylko tworzyć nowe miejsca opieki dla dzieci w wieku do lat 3 ...
15 grudnia 2020
Uprzejmie informuję, że w ramach realizacji Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać"