Senior plus
miesiąc:
31 grudnia 2020
KOMUNIKAT DLA JST REALIZUJĄCYCH ZADANIE W RAMACH EDYCJI 2020 PROGRAMU SENIOR+ W OPARCIU O ZAWARTE Z WOJEWODĄ ŁÓDZKIM UMOWY. SPRAWOZDANIA Z TRWAŁOŚCI REALIZACJI ZADAŃ DOTYCZĄ ...