Senior plus
miesiąc:
23 kwietnia 2020
Szanowni Państwo, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem nr DAS-III.72.7.1.2020.SB z dnia 23 kwietnia 2020 r. poinformował, że w dniu 21 kwietnia 2020 r. został ...
Handel ludźmi