Struktura Wydziału
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej (WRiPS)
Dyrektor Piotr Cieplucha
tel.: (42) 664-20-01
e-mail:
Zastępca Dyrektora Tomasz Ciszewski
tel.: (+48) 42 664-10-90, 42 664-16-21
e-mail:
Zastępca Dyrektora Małgorzata Pyka
tel.: (42) 664-20-04
e-mail:
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: +48 (42) 664 20 01, 664 20 02
fax: +48 (42) 664 20 51
e-mail:
Podległe komórki organizacyjne:
Zadania:
Do zakresu działania Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej należy prowadzenie spraw objętych działami kultura fizyczna, oświata i wychowanie, praca, rodzina, zabezpieczenie społeczne oraz zdrowie.

Wydział współpracuje z:
  1. Wojewódzkim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  2. Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym w Łodzi,
  3. Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi
  4. Kuratorium Oświaty w Łodzi