Informacje i komunikaty
Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące obecności osób wykonujących zawód medyczny (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny) podczas procedury odbioru dziecka z rodziny w przypadku zagrożenia jego zdrowia lub życia
w związku z przemocą w rodzinie.


W oparciu o art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.) przyjąć należy, że decyzję w sprawie odbioru dziecka z rodziny podejmuje pracownik socjalny wspólnie z funkcjonariuszem Policji, lekarzem lub ratownikiem medycznym lub pielęgniarką. Nie wskazano bowiem na obligatoryjną obecność pełnego zespołu ratownictwa medycznego, który to wysyłany jest na miejsce zdarzenia
w przypadku wystąpienia stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, wymagającego podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia (tj. stanu polegającego na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia). Obecność ratownika medycznego podczas procedury odebrania dziecka bez stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego powinna wynikać z odrębnie zawartej umowy na te zadania.