Systemy informatyczne
Sprawozdania z zakresu pomocy społecznej na 2017 rok


Sprawozdania należy wypełniać zgodnie z objaśnieniami MRPiPS zawartymi w Centralnej Aplikacji Statystycznej CAS
Sprawozdanie
I kw.
Za II kw. (półroczne)
Za III kw.
Za IV kw. (roczne)
Podstawa prawna
OPS
OPS
OPS
OPS
MPiPS-03-P
20.07
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2014 r.
Dz.U. z dnia 4 września 2015 r. poz.1304
MPiPS-03-R
20.01
MK1/MK2 10.04
10.10
Na podstawie sprawozdań ujętych w aplikacji CAS
DOŻYWIANIE 15.04
15.07
15.10
10.02
Uchwała Nr.142 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2014 r.
Monitor Polski z dnia 13 sierpnia 2014 r. poz. 671
SKL-EMRENT
15.07
15.01

Termin ustalony przez MRPiPS
SKL-ZDR
15.07
10.01
MPiPS-05
15.02
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2014 r.
Dz.U. z dnia 4 września 2015 r. poz.1304)
PRZEMOC
- jednostki podległe
10.02
Na podstawie sprawozdań ujętych w aplikacji CAS
CIS
31.03
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
Dz.U.2003 Nr.122 poz 1143
KIS
31.01
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
Dz.U.2003 Nr.122 poz 1143
  • DdM - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
  • SOW - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
  • OW - Ośrodek Wsparcia
  • PiK - Punkt Interwencji Kryzysowej
  • PK - Punkt Konsultacyjny
  • OIK - Ośrodek Interwencji Kryzysowej