Konkursy
Wyniki konkursu Pomoc świąteczna 2020 (6 października 2020)
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Pomoc świąteczna”.

Do konkursu przystąpiły 42 podmioty, które złożyły łącznie 42 oferty programowe. Dotacje zostały przyznane na realizację 40 projektów.

Z uwagi na wystarczającą wysokość środków finansowych, przyznano dotacje na realizację wszystkich 40 projektów w wysokości 100% wnioskowanej kwoty.

Środki przeznaczone na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Pomoc świąteczna” w kwocie 329.280,00 zł nie zostały rozdysponowane w całości. Pozostała kwota 12.080,00 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.
Pliki do pobrania: