Konkursy
Wyniki konkursu POMOC ŚWIĄTECZNA 2019 (30 września 2019)
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Pomoc świąteczna”.

Do konkursu przystąpiły 42 podmioty, które złożyły łącznie 42 oferty programowe. Dotacje zostały przyznane na realizację 34 projektów.

Z uwagi na wystarczającą wysokość środków finansowych, przyznano dotacje na realizację wszystkich 34 projektów w wysokości 100% wnioskowanej kwoty.

Środki przeznaczone na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Pomoc świąteczna” w kwocie 281.510,00 zł nie zostały rozdysponowane w całości. Pozostała kwota 9.885,00 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.
Pliki do pobrania:
Handel ludźmi