Konkursy
Wyniki konkursu – Pomoc w wychodzeniu z bezdomności 2020. (1 września 2020)
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności”.

Do konkursu przystąpiło 10 podmiotów, które złożyły łącznie 10 ofert programowych. Dotacje zostały przyznane na realizację wszystkich 10 projektów.

Z uwagi na niewystarczające środki finansowe, dotacje przyznano wg następujących zasad:
  • oferty, które uzyskały 20-18 pkt – dotacja w wysokości 100% wnioskowanej kwoty,
  • oferty, które uzyskały 17-16 pkt – dotacja w wysokości ok. 96,24% wnioskowanej kwoty.

Środki przeznaczone na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności” w kwocie 180.000 zł rozdysponowano w całości.

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach do pobrania.
Pliki do pobrania:
Handel ludźmi