Konkursy
Wyniki konkursu "Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym. (1 września 2020)
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym”.

Do konkursu przystąpiło 7 podmiotów, które złożyły łącznie 7 ofert programowych. Dotacja została przyznana na realizację 1 projektu w wysokości 100% wnioskowanej kwoty dotacji.

Środki przeznaczone na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym” w wysokości 70.000,00 zł nie zostały rozdysponowane w całości. Organizacjom pozarządowym przyznano ogółem 6.720,00 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku do pobrania.
Pliki do pobrania:
Handel ludźmi