Komunikaty i obwieszczenia
Powołanie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym na lata 2019-2022 przy Sądzie Okręgowym w Łodzi (18 marca 2021)
Uprzejmie informujemy, że na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi został opublikowany w wersji elektronicznej (PDF) poradnik dla osób opuszczających zakłady karne:

Poradnik dla osób opuszczających zakład karny