Komunikaty i obwieszczenia
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - nabór do konkursu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. (30 października 2020)
Informujemy, że w Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił kolejny konkurs RPLD.10.01.00-IZ.00-10-004/20 w ramach Działania X.1 "Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3" RPO WŁ. Informacje w tym zakresie znajdziecie Państwo w linkach dotyczących w/w konkursów:

https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/4513-%20dzialanie-x-1-powrot-na-rynek-pracy-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3

Przedmiotowy konkurs dedykowany jest jednostkom samorządu terytorialnego. W ramach konkursu możliwa jest realizacja projektów, które pomogą osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w powrocie na rynek pracy poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w formie instytucjonalnej, tj. żłobków, klubów dziecięcych, opiekuna dziennego. Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania na aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi.