Komunikaty i obwieszczenia
Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego (22 października 2020)
W związku z umożliwieniem:
  • placówkom wsparcia dziennego,
  • dziennym domom i klubom seniora,
  • dziennym domom pomocy,
  • środowiskowym domom samopomocy i klubom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • warsztatom terapii zajęciowej,
  • podmiotom zatrudnienia socjalnego,

podjęcia realizacji zawieszonych zajęć/działalności w związku z przeciwdziałaniem szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2 przedkładamy rekomendacje dotyczące działalności ww. placówek.
Pliki do pobrania:
Handel ludźmi