Komunikaty i obwieszczenia
Komunikat dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub zlecających prowadzenie środowiskowych domów samopomocy w sprawie składania wniosków o zwiększenie dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w trybie przewidzianym w art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. (19 października 2020)
Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że do dnia 23 października 2020 roku istnieje możliwość złożenia wniosku o zwiększenie dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz innych ważnych uzasadnionych wydatków bieżących.

Jednocześnie prosimy o racjonalne i rzetelne zgłaszanie potrzeb w powyższym zakresie. Wnioski o zwiększenie dotacji należy składać na wzorze formularza zamieszczonego poniżej w formie mailowej: .
Pliki do pobrania:
Handel ludźmi