Komunikaty i obwieszczenia
Rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej dotyczące postępowania związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (12 października 2020)
Szanowni Państwo, w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej na terenie całego kraju i pojawiającymi się ogniskami zakażeń w domach pomocy społecznej, w przypadku których zakażenie dotyczy dużej liczby mieszkańców oraz pracowników tych placówek, przekazuję „Zaktualizowane rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej dotyczące postępowania związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2”, z uprzejmą prośbą o przekazanie wójtom, burmistrzom, prezydentom miast i starostom.

Jednocześnie zwracam uwagę, że przekazane rekomendacje i instrukcje mają charakter generalny i nie wyłączają obowiązku każdorazowego dostosowania się do wprowadzanych nakazów, zakazów oraz poleceń wydawanych przez właściwe organy, a także nie zwalniają z konieczności podejmowania bardziej zintensyfikowanych działań mających na celu ograniczenie transmisji koronawirusa w domach pomocy społecznej, w zależności od zmieniającej się sytuacji epidemicznej w kraju. W szczególności większe ograniczenia i restrykcje będą dotyczyć powiatów znajdujących się w strefach czerwonych i żółtych.

W związku z powyższym za aktualne należy uznać rekomendacje z września br., w których zwracano uwagę na konieczność m.in. uniemożliwienia wstępu na teren obiektów domów pomocy społecznej osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności, w tym osób odwiedzających. Jednocześnie przypominam, że w ramach pakietu ustaw tzw. tarczy antykryzysowej zostały wprowadzone przepisy mające na celu wsparcie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (w szczególności tych zapewniających usługi całodobowo), m.in. regulacje dotyczące oddelegowywania pracowników do opieki nad mieszkańcami w placówkach, gdzie pojawiły się braki kadrowe, a także w zakresie rotacyjnego systemu pracy.

Z poważaniem

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu
Pliki do pobrania: