Komunikaty i obwieszczenia
Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków na realizację resortowego Programu "Centra opiekuńczo- mieszkalne" (16 września 2020)
Ogłoszenie w sprawie zamknięcia
naboru wniosków na realizację resortowego
Programu „Centra opiekuńczo – mieszkalne”Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 września 2020 r. na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ukazał się Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków na realizację resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Obecnie trwający nabór wniosków w ramach ww. Programu prowadzony będzie do dnia 30.09.2020 r. (decyduje data wpływu wniosków do Wojewody).

Informacja o kolejnym naborze wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Treść powyższego komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w zakładce „Aktualności” pod linkiem :

http://niepelnosprawni.gov.pl/art,1086,komunikat-w-sprawie-zamkniecia-naboru-wnioskow-na-realizacje-resortowego-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne.
Handel ludźmi