Komunikaty i obwieszczenia
Zasady udzielania powiatom dotacji na działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (17 stycznia 2020)
Informuję, że wysokość dotacji z budżetu państwa przypadającej na wydanie jednego orzeczenia przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w województwie łódzkim wynosi od 1 stycznia 2020 roku 105 zł.
Pliki do pobrania: