Komunikaty i obwieszczenia
Komunikat dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub zlecających prowadzenie środowiskowych domów samopomocy w sprawie składania wniosków o zwiększenie dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w trybie przewidzianym w art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. (3 października 2019)
Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że do dnia 11 października 2019 roku istnieje możliwość złożenia wniosku o zwiększenie dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, z przeznaczeniem, w szczególności na pokrycie kosztów związanych z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zakupu pomocy terapeutycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć wspierająco – aktywizujących oraz na pokrycia kosztów szkoleń pracowników środowiskowych domów samopomocy wchodzących w skład zespołów wspierająco-aktywizujących.

Jednocześnie prosimy o racjonalne i rzetelne zgłaszanie potrzeb w powyższym zakresie. Wnioski o zwiększenie dotacji należy składać na wzorze formularza zamieszczonego poniżej w formie mailowej: oraz w wersji papierowej.
Pliki do pobrania:
Handel ludźmi