Komunikaty i obwieszczenia
Instrukcja wypełniania sprawozdania i opisywania załączników - konkursy 2019 r. (20 sierpnia 2019)
Informujemy, że w zakładce Dokumenty do pobrania została zamieszczona Instrukcja wypełniania sprawozdania i opisywania załączników - konkursy 2019 r.

Ponadto, w zakładce Dokumenty do pobrania zamieszczono również:
  1. Wzór oferty na realizację zadania publicznego od 2019 r.
  2. Formularz korekty kosztorysu oferty od 2019 r.
  3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego od 2019 r.
  4. Zestawienie faktur (rachunków) – Zał. Nr 1 do sprawozdania z realizacji zadania publicznego od 2019 r.
Pliki do pobrania:
Handel ludźmi