Komunikaty i obwieszczenia
Konsultacje społeczne (8 sierpnia 2019)
Wojewoda Łódzki ogłasza pierwszy etap konsultacji Programu współpracy Wojewody Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej na rok 2020

Zapraszamy do zgłaszania propozycji do tego dokumentu na adres: lub do dnia 6 września 2019 r.

Prosimy o przesyłanie zmian w formie tabeli.
Pliki do pobrania:
Handel ludźmi