Komunikaty i obwieszczenia
Informacja o środkach finansowych przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. (7 sierpnia 2019)
Uprzejmie informujemy, że na mocy decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lipca 2019 r. Nr MF/FS4.4143.3.279.2019.MF.2272, została zwiększona dotacja celowa dla poszczególnych gmin i powiatów pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (plik zawierający podział środków poniżej) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na ograniczone możliwości budżetu w roku bieżącym, nie wszystkie wnioski zostały uwzględnione w ostatecznym podziale środków finansowych pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację wyżej wskazanego zadania.
Pliki do pobrania:
Handel ludźmi