Komunikaty i obwieszczenia
Komunikat dotyczący podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych powiatu przez domy pomocy społecznej w 2019 r. (26 lipca 2019)
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał podziału dotacji z rezerwy celowej w części 83 poz. 25 z przeznaczeniem na realizację zadań własny powiatu wykonywanych przez domy pomocy społecznej. W załączeniu lista jednostek, których zadania zostały objęte dofinansowaniem ze środków rezerwy celowej na 2019 rok. Kwoty wyszczególnione w tabeli stanowią 80 proc. wartości zgłoszonego zadania. Wniosek o przyznanie dotacji w oparciu o przyjęty podział został skierowany do Ministra Finansów, a zadania i przyznane kwoty staną się ostateczne po wydaniu decyzji Ministra Finansów. W następstwie tego do wybranych jednostek zostaną przekazane zawiadomienia o zwiększeniu budżetu i zawarte zostaną umowy z beneficjentami.
Pliki do pobrania: