Komunikaty i obwieszczenia
Komunikat dot. osób samotnie wychowujących dziecko (świadczenie wychowawcze). (9 lipca 2019)
Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja na temat niezmiennego od lat stanu prawnego dotyczącego ustalania prawa do świadczenia wychowawczego w przypadku, gdy wniosek składa rodzic dziecka niebędący osobą w związku małżeńskim (w szczególności rodzic rozwiedziony, panna/kawaler).
Pliki do pobrania: