Komunikaty i obwieszczenia
Ogłoszenie o naborze wniosków w na utworzenie i funkcjonowanie Centrów opiekuńczo-mieszkalnych. (4 lipca 2019)
W związku z przyjęciem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, skierowanego do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,920,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne

zamieszczone zostało ogłoszenie o naborze wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego zainteresowanych utworzeniem Centrów opiekuńczo-mieszkalnych. Zadanie to jest realizowane w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ze wskazanej strony można pobrać mi in.: dokumenty programowe, formularz wniosku wraz z załącznikami. Wnioski (w dwóch egzemplarzach) można składać od dnia 1 sierpnia 2019 r. na adres:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Żeromskiego 87
90-502 Łódź


Osoba do kontaktu
Romuald Kolasa
tel. 42 664-10-93
Pliki do pobrania: