Komunikaty i obwieszczenia
Informacja na temat szkolenia „Wsparcie dziecka i rodziny w systemie pomocy społecznej w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. (28 czerwca 2019)
W dniach 12 – 14 czerwca 2019 r. w Łodzi odbyło się szkolenie „Wsparcie dziecka i rodziny w systemie pomocy społecznej w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zorganizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej przy współpracy z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi.

W szkoleniu uczestniczyło 80 osób. W gronie słuchaczy znajdowali się przedstawiciele jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa łódzkiego tj., Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjnych oraz interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, a także pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pracownicy Oddziału do Spraw Rodziny Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przedstawili analizę danych w obszarze:
  • „Dziecko w systemie pieczy zastępczej”
  • „Deinstytucjonalizacja – dochodzenie do standardów placówek opiekuńczo-wychowawczych”
  • „Wnioski z kontroli placówek opiekuńczo-wychowawczych przeprowadzonych w latach 2017 – 2019”.

Natomiast przedstawiciel Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi omówił plan uruchomienia w województwie łódzkim Regionalnego Telefonu Zaufania.

W ramach szkolenia przewidziano blok zajęć specjalistycznych, który obejmował warsztaty tematyczne w zakresie:
  • „Przemoc wobec dzieci i młodzieży – jak sobie z tym radzić?” - prelegent: p. Izabela Banasiak
  • „Interwencja kryzysowa” - prelegent: p. Tomasz Bilicki
  • „Praca z dzieckiem z FASD – rozpoznanie i diagnoza” - prelegent: dr Teresa Szumiło
  • „Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży” - prelegent: p. Krzysztof Wilski


W pierwszym dniu szkolenia odbyło się spotkanie przedstawicieli Oddziału do Spraw Rodziny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dyrektorami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w celu omówienia realizacji „Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014 - 2020” oraz spotkanie z dyrektorami/wychowawcami/specjalistami placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjnych i Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego dające sposobność wzajemnego poznania się i rozwijania współpracy pomiędzy instytucjami. W trakcie spotkania z dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjnych oraz Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego został poruszony temat przekazywania do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdania z pobytu wychowanków na oddziałach psychiatrycznych, a także informacji o kwalifikacjach nowo zatrudnionej kadrze merytorycznej. Uczestniczący w spotkaniu dyrektorzy ośrodków adopcyjnych odnieśli się do zagadnień związanych ze sporządzaniem opinii i dokumentacji kwalifikacyjnej dziecka do przysposobienia.

Opracowanie: Agnieszka Paszkowska – starszy specjalista
Pliki do pobrania: