Komunikaty i obwieszczenia
Wyniki konkursu – Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym 2019 (17 czerwca 2019)
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w w ieku emerytalnym”.

Do konkursu przystąpiło 20 podmiotów, które złożyły łącznie 20 ofert programowych. Dotacje zostały przyznane na realizację 11 projektów.

Środki przeznaczone na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym” w wysokości 110.000,00 zł nie zostały rozdysponowane w całości. Organizacjom pozarządowym przyznano ogółem 94.490,00 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.
Pliki do pobrania: