Komunikaty i obwieszczenia
Komunikat dotyczący szkolenia realizowanego w ramach projektu z Programu Operacyjnego Widza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień w zawodzie pracownik socjalny. (13 czerwca 2019)
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu uprzejmie zaprasza do udziału w I turze szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Ww. szkolenie zostanie zrealizowane w okresie od października 2019 r. do czerwca 2020 r. dla 60 osób.

W specjalizacji I stopnia mogą wziąć udział pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnieni na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator, główny specjalista w zawodzie pracownik socjalny, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnienie wymagań określonych w § 8 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
Pliki do pobrania: