Komunikaty i obwieszczenia
Wyniki konkursu – Pomoc w wychodzeniu z bezdomności 2019 (7 czerwca 2019)
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności”.

Do konkursu przystąpiło 13 podmiotów, które złożyły łącznie 13 ofert programowych. Dotacje zostały przyznane na realizację 12 projektów.

Z uwagi na niewystarczające środki finansowe, dotacje przyznano wg następujących zasad:
  • oferty, które uzyskały 20 pkt – dotacja w wysokości ok. 77% wnioskowanej kwoty,
  • oferty, które uzyskały 19-18 pkt – dotacja w wysokości ok. 70% wnioskowanej kwoty.
Środki przeznaczone na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności” w kwocie 140.000 zł rozdysponowano w całości.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.
Pliki do pobrania:
Handel ludźmi