Komunikaty i obwieszczenia
Program współpracy Wojewody Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. i sprawozdanie z jego realizacji (25 kwietnia 2019)
Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Łódzki Pan Zbigniew Rau zatwierdził sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Programu Współpracy Wojewody Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej. Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem.
Pliki do pobrania:
Handel ludźmi