Komunikaty i obwieszczenia
Program osłonowy "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE" EDYCJA 2019 r. - Wyniki konkursu -etap centralny (18 marca 2019)
Uprzejmie informuję, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki postępowania konkursowego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2019

Lista podmiotów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania oraz pliki niezbędne do pobrania i przekazania do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej znajdują się w pod wskazanym poniżej linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-edycja-2019