Komunikaty i obwieszczenia
Trwa nabór wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, do 29 marca 2019 r. (7 marca 2019)
Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 marca 2019 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiła nabór wniosków w Programie pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192).

Formularze wniosków wraz z terminarzem naboru dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

W skali kraju, w 2019 r. na realizację programu zaplanowano kwotę 60 mln zł.

Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami.

W ramach programu gminy mogą liczyć na dofinansowanie do 50% kosztów przeznaczonych na organizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
Handel ludźmi