Komunikaty i obwieszczenia
Informacja dotycząca działań w ramach polityki senioralnej (7 lutego 2019)
W dniu 26 października 2018 r. uchwałą Rady Ministrów został przyjęty dokument „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo _ Solidarność”. Uwzględnia on szczegółowe rozwiązania we wszystkich najważniejszych sferach życia osób starszych, wyznacza konkretne obszary działań w ramach polityki senioralnej w najbliższych latach, a także wskazuje podmioty bezpośrednio odpowiedzialne za ich realizację.

Dokumenty jest dostępny na stronach: www.mrpips.gov.pl oraz www.senior.gov.pl.