Komunikaty i obwieszczenia
Komunikat odnośnie projektu PO WER pn. „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego.” (7 listopada 2018)
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych realizuje projekt PO WER pn. „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego.”

W ramach projektu powstaje nowa, udoskonalona wersja formularza oceny zasobów pomocy społecznej zawierająca mechanizmy, które umożliwią agregowanie, analizowanie i monitorowanie na każdym poziomie zarządzania polityką społeczną danych zawartych w lokalnych oraz regionalnych OZPS. To znacznie ułatwi przygotowanie rekomendacji i zaleceń w prowadzeniu konkretnych działań na rzecz redukcji ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Jednym z zadań projektu jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji z wykorzystania ww. narzędzia. Bezpłatne, dwudniowe szkolenia dla jednej osoby z każdego ośrodka pomocy społecznej odbędą się w Warszawie, w 2 lub 3 kwartale 2019 r. Uczestnicy pokryją wyłącznie koszt podróży.

W związku z tym proszę o przesłanie informacji o liczbie osób chętnych do wzięcia udziału w ww. szkoleniu drogą elektroniczną na adres: ; w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 2018 roku.