Komunikaty i obwieszczenia
Komunikat dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub zlecających prowadzenie środowiskowych domów samopomocy w sprawie składania wniosków o zwiększenie dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w trybie przewidzianym w art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. (23 października 2018)
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że do dnia 26 października 2018 roku istnieje możliwość złożenia wniosku o zwiększenie dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (20%), z przeznaczeniem, w szczególności na pokrycie kosztów związanych z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz szkoleń dla pracowników środowiskowych domów samopomocy wchodzących w skład zespołów wspierająco-aktywizujących. Jednocześnie prosimy o racjonalne i rzetelne zgłaszanie potrzeb w powyższym zakresie. Wnioski o zwiększenie dotacji należy składać na wzorze formularza zamieszczonego poniżej w formie mailowej: oraz papierowo.
Pliki do pobrania: