Komunikaty i obwieszczenia
Komunikat w sprawie zwiększenia dotacji na dps - wrzesień 2018 (7 września 2018)
W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.271.2018 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2018 rok, uprzejmie informuję, że od września 2018 roku roku miesięczna kwota dotacji przeznaczona dla domów pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy przyjęci przed dniem 1 stycznia 2004 roku, a także osoby posiadające skierowania wydane przed tym dniem, wynosi 2.300 zł.

Danuta Olczyk
Oddział Planowania i Analiz
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi