Komunikaty i obwieszczenia
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki postępowania konkursowego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2018 (11 maja 2018)
Uprzejmie informuję, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki postępowania konkursowego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2018

Lista podmiotów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania oraz pliki niezbędne do pobrania i przekazania do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej znajdują się w pod wskazanym poniżej linkiem:

https://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/przedstawiciele-i-sluzby-realizujace-zawodowo-zadania--z-zakresu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/programyprojekty/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-2018/