Komunikaty i obwieszczenia
Program współpracy Wojewody Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. oraz sprawozdanie z jego realizacji (24 kwietnia 2018)
Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Łódzki Pan Zbigniew Rau zatwierdził sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Programu Współpracy Wojewody Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej. Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem. Skan sprawozdania z realizacji programu współpracy w 2017 r. stanowi załącznik do powyższej informacji.
Pliki do pobrania: