Komunikaty i obwieszczenia
Program Osłonowy 2018 (5 marca 2018)
W dniu 1 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie zespołu w sprawie dokonania oceny projektów złożonych w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2018. Złożona dokumentacja została przeanalizowana pod kątem zgodności projektu z wymogami formalnymi oraz merytorycznymi według wskazanych obszarów;
 1. Doświadczenie i zaangażowanie Wnioskodawcy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 2. Zgodność projektu z lokalnymi dokumentami strategicznymi.
 3. Innowacyjność i atrakcyjność projektu na poziomie lokalnym.
 4. Udział wkładu własnego w całkowitych kosztach projektu wynosi powyżej 30%.

Zgodnie z określonym trybem wyboru wniosków o dofinansowanie projektów, Urząd Wojewódzki przekazał do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokumentację konkursową 11 najwyżej ocenionych wniosków.
Wykaz projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu centralnego znajduje się poniżej.
 1. Gmina Osjaków
 2. Gmina Błaszki
 3. Gmina Ksawerów
 4. Powiat Poddębicki
 5. Miasto Bełchatów
 6. Miasto Kutno
 7. Miasto Piotrków Trybunalski
 8. Gmina Lubochnia
 9. Powiat Radomszczański
 10. Gmina Miasto Głowno
 11. Gmina Wieruszów