Komunikaty i obwieszczenia
Komunikat w sprawie wysokości dotacji dla dps (9 lutego 2018)
W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.4.2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na 2018 rok, uprzejmie informuję, że od stycznia 2018 roku roku miesięczna kwota dotacji przeznaczona dla domów pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy przyjęci przed dniem 1 stycznia 2004 roku, a także osoby posiadające skierowania wydane przed tym dniem, wynosi 2.133 zł.