Komunikaty i obwieszczenia
Informacja dla Gmin i Powiatów w sprawie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. (7 lutego 2018)
Zgłoszone przez jednostki samorządu terytorialnego zapotrzebowanie na środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa, na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2018 opiewało na ogólną kwotę 25 544 906,12 zł.

Po wnikliwej analizie zgłoszonych potrzeb oraz na podstawie posiadanej wiedzy o funkcjonowaniu poszczególnych jednostek i o potrzebach społeczności lokalnych województwa łódzkiego w zakresie wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało przesłane zapotrzebowanie na łączną kwotę 17 502 906,40 zł.

Informacja dotycząca ostatecznego podziału przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2018 przyznanych dla województwa łódzkiego, zostanie ogłoszona w kolejnym komunikacie.
Pliki do pobrania: