Komunikaty i obwieszczenia
Komunikat w sprawie wysokości dotacji dla domów pomocy społecznej (30 sierpnia 2017)
W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.217.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian
w budżecie państwa na 2017 rok, uprzejmie informuję, że od września 2017 roku roku miesięczna kwota dotacji przeznaczona dla domów pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy przyjęci przed dniem 1 stycznia 2004 roku, a także osoby posiadające skierowania wydane przed tym dniem, wynosi 2.150 zł.

Danuta Olczyk
Oddział Planowania i Analiz
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi