Komunikaty i obwieszczenia
Konsultacje społeczne - pierwszy etap konsultacji Programu współpracy Wojewody Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej na rok 2018 (10 sierpnia 2017)
Wojewoda Łódzki ogłasza pierwszy etap konsultacji Programu współpracy Wojewody Łódzkiego
z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej na rok 2018.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji do tego dokumentu na adres:

lub

do dnia 8 września 2017 r.

Prosimy o przesyłanie zmian w formie tabeli.
Pliki do pobrania: