Komunikaty i obwieszczenia
Komunikat w sprawie zwiększenia dotacji na DPS - maj 2017. (17 maja 2017)
W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.84.2017 z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok, uprzejmie informujemy, że od maja 2017 roku miesięczna kwota dotacji przeznaczona dla domów pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy przyjęci przed dniem 1 stycznia 2004 roku, a także osoby posiadające skierowania wydane przed tym dniem, wynosi 2.030 zł.