Komunikaty i obwieszczenia
miesiąc:
20 sierpnia 2019
  Instrukcja wypełniania sprawozdania i opisywania załączników - konkursy 2019 r.
19 sierpnia 2019
  Komunikat CSiOZ w sprawie szkoleń dotyczących użytkowania systemu SMK
8 sierpnia 2019
  Konsultacje społeczne
7 sierpnia 2019
  Informacja o środkach finansowych przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.