Komunikaty i obwieszczenia
miesiąc:
9 grudnia 2019
  Informacja dla gmin i powiatów w sprawie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.