Komunikaty i obwieszczenia
miesiąc:
7 lipca 2020
  Szkolenia z rozwiązywania różnic wielokulturowych dla pracowników pup i pomocy społecznej z województwa łódzkiego.
7 lipca 2020
  Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Handel ludźmi