Komunikaty i obwieszczenia
miesiąc:
11 maja 2018
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki postępowania konkursowego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2018
8 maja 2018
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej