Komunikaty i obwieszczenia
miesiąc:
10 lipca 2017
  Wyniki otwartego naboru Partnera do wspólnej realizacji projektu w Naborze Ograniczonym 8/2017/OG-FAMI
4 lipca 2017
  Informacja dla gmin i powiatów w sprawie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3 lipca 2017
  Informacja o środkach finansowych przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.