Komunikaty i obwieszczenia
miesiąc:
12 grudnia 2018
  Informacja dla gmin i powiatów w sprawie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
6 grudnia 2018
  Komunikat w sprawie zwiększenia dotacji na dps -listopad 2018