Komunikaty i obwieszczenia
miesiąc:
9 listopada 2020
  Program Współpracy Wojewody Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej na 2021 r.
4 listopada 2020
  Komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dot. zawieszenia działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie stacjonarnej
Handel ludźmi