Komunikaty i obwieszczenia
miesiąc:
17 stycznia 2020
  Zasady udzielania dotacji gminom na działalność ops - 2020.
17 stycznia 2020
  Zasady udzielania powiatom dotacji na działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
8 stycznia 2020
  Program wieloletni „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2019-2023” - wnioski o dotacje na rok 2020.
2 stycznia 2020
  Komunikat dotyczący zmiany lokalizacji Oddziału do Spraw Koordynacji Świadczeń.