Komunikaty i obwieszczenia
miesiąc:
31 marca 2021
  Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 2021
26 marca 2021
  Polecenie Wojewody Łódzkiego w sprawie czasowego zawieszenia działalności Centr Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej
26 marca 2021
  Polecenie Wojewody Łódzkiego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w sprawie czasowego zamknięcia działalności placówek na terenie województwa łódzkiego.
18 marca 2021
  Powołanie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym na lata 2019-2022 przy Sądzie Okręgowym w Łodzi
14 marca 2021
  Wnioski 500+ prawidłowy okres świadczeniowy
1 marca 2021
  KOMUNIKAT O ZMIANIE RESORTOWYCH PROGRAMÓW:
1. „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021
2. „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOPSRAWNEJ” – EDYCJA 2021 ORAZ O PUBLIKACJI LIST REKOMENDOWANYCH WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMÓW W EDYCJI 2021