Komunikaty i obwieszczenia
miesiąc:
14 lutego 2019
  Komunikat w sprawie dotacji na dps - styczeń 2019
11 lutego 2019
  Zasady udzielania gminom i powiatom województwa łódzkiego dotacji celowych na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz sprawowania nadzoru nad wykorzystaniem udzielonych dotacji i funkcjonowaniem tych jednostek w 2019 roku
7 lutego 2019
  Informacja dotycząca działań w ramach polityki senioralnej
4 lutego 2019
  Zasady udzielania dotacji gminom województwa łódzkiego na bieżącą działalność ośrodków pomocy społecznej w 2019 roku.
4 lutego 2019
  Informacja dot. zakończenia etapu wojewódzkiego oceny ofert w ramach Programu osłonowego.