Komunikaty i obwieszczenia
miesiąc:
14 listopada 2017
  Program Współpracy Wojewody Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej na 2018 r.
8 listopada 2017
  Komunikat w sprawie zwiększenia dotacji na DPS - listopad 2017