Komunikaty i obwieszczenia
miesiąc:
23 września 2020
  Zwiększenie reżimu sanitarnego w DPS
16 września 2020
  Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków na realizację resortowego Programu "Centra opiekuńczo- mieszkalne"
9 września 2020
  „Wytyczne Rzecznika Praw Pacjenta i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce”

8 września 2020
  Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 – nabory do konkursów prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
3 września 2020
  INFORMACJA NA TEMAT ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA INSTYTUCJI OP-3.
Handel ludźmi