Komunikaty i obwieszczenia
miesiąc:
31 marca 2020
  Zmiany do „Zasad udzielania powiatom dotacji na działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności” w 2020 roku
31 marca 2020
  Nowe rekomendacje Wojewody
26 marca 2020
  Ogłoszenie o kolejnej edycji Programów „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020” oraz „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” – trwa nabór wniosków w ramach ww. Programów finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego.
25 marca 2020
  Koronawirus - jak zostać wolontariuszem.
25 marca 2020
  Nowe polecenia wojewody dotyczące żłobków, klubów dziecięcych i zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego
23 marca 2020
  KORONAWIRUS - pismo MRPiPS w zakresie aprowizacji.
19 marca 2020
  Polecenia i instrukcje dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:
18 marca 2020
  Wyniki etapu wojewódzkiego programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2020 r.
17 marca 2020
  "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2020" oraz "Opieka wytchnieniowa - edycja 2020"
trwa nabór wniosków w ramach ww. Programów finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego.
17 marca 2020
  Program "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych- edycja 2020" finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.