Komunikaty i obwieszczenia
miesiąc:
17 czerwca 2019
  Wyniki konkursu – Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym 2019
17 czerwca 2019
  Konkurs Wojewody Łódzkiego HIV/AIDS w 2019 r.
13 czerwca 2019
  Komunikat dotyczący szkolenia realizowanego w ramach projektu z Programu Operacyjnego Widza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień w zawodzie pracownik socjalny.
7 czerwca 2019
  Wyniki konkursu – Pomoc w wychodzeniu z bezdomności 2019
7 czerwca 2019
  Wyniki konkursu – Pomoc w wychodzeniu z bezdomności 2019
6 czerwca 2019
  Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
3 czerwca 2019
  Komunikat w sprawie zbierania wniosków odnośnie nagród specjalnych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.