Temat miesiąca
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku (26 stycznia 2017)
Informujemy, że w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku na terenie województwa łódzkiego odbędzie się Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych – Edycja 2017, podczas którego zostaną policzone osoby bezdomne przebywające w noclegowniach, schroniskach, szpitalach i innych placówkach zdrowia, zakładach karnych, aresztach śledczych, izbach wytrzeźwień, pogotowiach socjalnych oraz miejscach niemieszkalnych.
Określenie liczby bezdomnych jest niezbędnym działaniem zmierzającym do poznania obecnej skali bezdomności w Województwie Łódzkim.

Informacje uzyskane w wyniku badania mogą zostać wykorzystane przez gminy do uwzględnienia problemu bezdomności w gminach strategiach rozwiązywania problemów społecznych, czy podejmowaniu decyzji w zakresie działań związanych z polityka mieszkaniowa gmin, dotycząca np. liczby noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych.