Aktualności
Terminy przekazywania sprawozdań w Centralnej Aplikacji Statystycznej (2 lutego 2021)
Sprawozdania resortowe za I-XII.2020:

Sprawozdanie MRPiPS-03 (R)
  1. OPS, PCPR do UW - do dnia 29 stycznia 2021 r.
  2. UW do MRiPS - do dnia 26 lutego 2021 r.
Sprawozdanie MRPiPS-05 (R)
  1. DPS, ŚDS do OPS - do dnia 31 stycznia 2021 r.
  2. OPS, PCPR do UW - do dnia 15 lutego 2021 r.
  3. UW do MRiPS - do dnia 28 lutego 2021 r.
Posiłek (R)
  1. OPS do UW - do dnia 20 stycznia 2021 r.
  2. UW do MRiPS - do dnia 10 lutego 2021 r.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne i składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (R)
  1. OPS, PCPR do UW - do dnia 10 lutego 2021 r.
  2. UW do MRiPS - do dnia 28 lutego 2021 r.