Aktualności
Punkt informacyjno-doradczy w ramach realizacji projektu "Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców". (13 października 2020)

 
 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od 19 października 2020 r. na terenie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Łodzi (ul. Piotrkowska 103) oraz w Biurze Obsługi Klienta w Skierniewicach (ul. Jagiellońska 29) działać będą punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców spoza państw Unii Europejskiej.

 

ZADANIEM PUNKTÓW JEST ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG W ZAKRESIE:

  • doradztwa integracyjnego (w tym w zakresie legalizacji pobytu, zatrudnienia i uzyskania obywatelstwa);
  • doradztwa zawodowego (m.in. informowanie na temat rynku pracy, pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego);
  • porad prawnych;
  • pomocy psychologa;
  • doradztwa kulturowego;
  • pomocy w przygotowywaniu i składaniu dokumentów;
  • pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (np. NIP, PESEL, becikowe, świadczenia 500+, zasiłki z ośrodków pomocy społecznej, pomoc finansowa z uwagi na posiadanie Karty Polaka itp.);
  • pomocy w znalezieniu mieszkania, zapisaniu dzieci do przedszkoli i szkół.

Punkty działają w ramach projektu pn. „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców”, współfinansowanegoz Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

Ze względu na sytuację epidemiczną, na wizyty należy umawiać się za pomocą poczty elektronicznej (mailowo):

lub telefonicznie pod numerem: 600 98 55 11.

 

Z A P R A S Z A M Y !